Muziek op de werkvloer

Wat brengt dat teweeg?


Wat zijn de effecten?

Jaren van studies wijzen uit dat de effecten van muziek op de werkvloer positief zijn. Maar hier is niet iedereen het mee eens, zo zijn er bedrijven die er een "zero tolerance" beleid voor muziek op na houden omdat dit als storend werd ervaren.

Maar wat is dan hetgeen wat als storend wordt ervaren? Onze praktijkervaring leert ons dat dit veelal om situaties gaat waar er met "losse" radio's wordt gewerkt.

Je krijgt dan plekken binnen de ruimte waar de muziek zeer luid staat, hierdoor zul je op deze plekken over het geluid heen moeten komen om jezelf verstaanbaar te maken.. en dat is heel vervelend als je dat de hele dag moet doen. Daarnaast zul je op deze positie belast worden met een geluidsniveau boven de 80Db, en dat geeft kan op blijvende gehoorbeschadiging, sterker nog dat mag niet eens.

Verder op in de ruimte krijg je met zo'n radio een situatie dat je wel iets hoort, maar er niet echt wat van kan maken, kortom het werkt niet.

Een belangrijkere reden om deze losse radio's van de werkvloer te verbannen is het verhoogde risico op brandgevaar, veelal worden de radio's door personeel zelf meegenomen om op werk in te zetten, verouderde bekabeling, oude radio's die ineens 8 uur of langer draaien....

Als professioneel AV leverancier kunnen wij met een centrale geluidsinstallatie de bovenstaande ergernissen tackelen.
Hoe wij dat doen, begint met de volgende stappen:

  1. het in kaart brengen van de locatie
  2. inventarisatie van de wensen van de klant
  3. luidspreker advies
  4. het maken van een gedetailleerd dekkingsplan

Door de luidsprekers strategisch door de ruimte te verdelen ontstaat er een egale dekking in geluid waardoor het volume niet hoog ingesteld hoeft te worden, je krijgt op deze manier een "dekentje" van muziek. Verstaanbaar en zonder ergernissen (met uitsluiting van mensen die sowieso al een hekel aan muziek hebben).

 


10 redenen waarom een centrale geluidsinstallatie in een bedrijf beter is dan losse radio's

1. Door te kiezen voor een centrale audio-installatie waarbij de muziek via internet wordt afgespeeld is het bandbreedteverbruik minimaal en de geluidskwaliteit altijd kraakhelder! De bediening kan via een app op de telefoon, waardoor niemand fysiek de installatie hoeft te bedienen.

2. Behalve voor (achtergrond)muziek is een dergelijk systeem ook geschikt voor omroepberichten, pauzesignalering en alarmeringen (BHV, overval, ontruiming).

3. Met een centraal audiosysteem is het ook mogelijk om individueel per speaker, of per zone het volume te regelen.

4. Speakers kunnen strategisch beter geplaatst worden op de werkplekken.

5. Een centraal audiosysteem kan zo geconfigureerd worden dat het maximale geluidsniveau voldoet aan de Arbonormen.


6. De gehele audio-installatie kan automatisch dagelijks aan en uit geschakeld worden. Hierdoor is de eindgebruiker geheel ontzorgd. Mochten de werkzaamheden 24/7 doorgaan zijn centrale radiosystemen daar ook uitstekend voor geschikt.


7. Centrale audio-installaties zijn veelal in te bouwen in (bestaande) patchkasten. Hierdoor wordt de kans op storingen in het systeem nihil.


8. Centrale geluidsinstallaties kunnen eenvoudig uitgebreid worden.


9. Een centraal audiosysteem scheelt in de keuringskosten volgens NEN 3140.


10. Voor losse radio’s dienen afzonderlijke licenties (per radio) te worden aangevraagd bij BUMA/Stemra. Er geldt dan een basisbedrag én een bedrag per aantal fte’s in dezelfde ruimte. Bij een centraal radiosysteem geldt dezelfde regeling. Echter omdat het bedrijf naar één geluidsinstallatie luistert telt ook het basisbedrag maar 1 keer betaald te worden.

Dit levert bij een organisatie met 25fte een besparing op van € 330,00 per jaar in vergelijking met 5 losse radio’s waar 5fte naar luisteren.

ontwerp: Mijnvormgever.nl
<h2>luimesav.nl sitemap:</h2> <a href="https://www.luimesav.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/nieuws">Nieuws</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/verhuur">Verhuur</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/live-stream">Live stream</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/verkoopeninstallatie">Installatie</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/projecten">Projecten</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/contact">Contact</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/wiewijzijn">Wie wij zijn?</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/muziek-op-de-werkvloer"><b>Werk &amp; muziek</b></a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/uitgelicht">Uitgelicht</a><br /> <a href="https://www.luimesav.nl/zoekresultaten">Zoekresultaten</a><br />